Dolný Chotár


Prejdi na obsah

Krízové situácie

Civilná ochrana

(Dokumenty sa otvoria kliknutím na modrý nadpis.)

Pomôcka na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc>>
Štáb civilnej ochrany pripravil zásady správania sa pri živelných pohromách - v tejto pomôcke nájdete základné informácie o tom, ako postupovať pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia živelnými pohromami.
- povodné, záplavy, víchrice, snehové jazyky, zemetrasenia, požiare

Ako sa chovať, ak ste okradnutí alebo napadnutí >>
Ak ste okradnutí alebo snáď napadnutí, ohláste to ihneď polícií. Každá stratená minúta dopadnutie páchateľa sťažuje.

Zabezpečenie svojho obydlia a majetku >>
Ten, kto si našiel vo svojom obydlí spúšť po zlodejoch, vie že krádež vlámaním do bytu alebo rodinného domu je pre poškodeného veľmi nepríjemná. Chýbajú mu ukradnuté hodnotné veci, prekáža mu však aj to, že niekto cudzí vstúpil do jeho súkromia a prehrabával sa v osobných veciach.

Príznaky ovplyvnenia podľa druhu drog >>
Špecifických príznakov ukazujúcich na požitie drogy je mnoho. No i napriek tomu nie je podľa nich ľahké určiť, o ktorú drogu sa jedná.

Úvod | O obci | Samospráva | Občan | Civilná ochrana | Fotogaléria | Nájomné byty | Cintorín | Kontakt | Ochrana osobných údajov | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu