Dolný Chotár


Prejdi na obsah

Úradné hodiny

Samospráva > Obecný úrad

Obecný úrad v Dolnom Chotári nemá matriku. Matrika je v obci Kráľov Brod.
Obecný úrad vykonáva stavebnú činnosť prostredníctvom spoločnej úradovne na Obvodnom úrade Galanta, overuje písomnosti a podpisy, je zriaďovateľom ZŠ a MŠ Dolný Chotár a spravuje školskú jedáleň.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, rieši žiadosti podávané obecnému úradu, vyhodnocuje plnenie rozpočtu, rieši sociálne otázky. Poslanci obecného zastupiteľstva riešia spoločne úlohy celej obce, obec nie je rozdelená na volebné obvody a počet poslancov v obecnom zastupiteľstve je 5.


Obecný úrad Dolný Chotár
925 41 Dolný Chotár č. 45

Pondelok

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

08:00 - 12:00

 Telefónny kontakt: 031 7780 327


Fax: 031 7780 327


email: oudchotar@gmail.com

Úvod | O obci | Samospráva | Občan | Civilná ochrana | Fotogaléria | Nájomné byty | Cintorín | Kontakt | Ochrana osobných údajov | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu