Dolný Chotár


Prejdi na obsah

Zmluvy

Samospráva > Zverejňovanie

Zmluvy - rok 2018:

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana

Predmet

Suma

Prílohy

         

24.3.2018

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Zmluva č. 148 152

1 400 €

Príloha

26.7.2018

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Zmluva č. ZO/2018A15738-1

36€ / mesačne

Príloha

         

Zmluvy - rok 2017:

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana

Predmet

Suma

Prílohy

         

29.5.2017

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Zmluva č. 147018

1 400 €

Príloha

26.7.2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2017

13 440 €

Príloha

21.12.2017

Elekos, Párovská 44, 949 01 Nitra

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

 

Príloha

         

Zmluvy - rok 2016:

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana

Predmet

Suma

Prílohy

         

2.1.2016

František Dora, 925 41 Dolný Chotár 200

Nájomná zmluva

1 €

Príloha

5.1.2016

Ing. Janka Mihaliková PROJA architecture, Krušovská 1831/9, 955 01 Topoľčany

Zmluva o dielo

3 180 €

Príloha

13.1.2016

Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava

Zmluva o dielo č. CU-01/2016

16 900 €

Príloha

16.1.2016

PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoha vidieka 2014-2020

1 500 €
+ 4% z NFP

Príloha

10.2.2016

NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina, 6, 821 08 Bratislava

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

-

Príloha

9.3.2016

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Roľníckej školy 873,KOmárno

Zmluva o dielo č. 32016

97 189,60€

Príloha
Príloha

12.4.2016

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Zmluva č. 76360

700 €

Príloha

13.5.2016

Waste Transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve č. 03-08-07/006 o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia

-

Príloha

19.5.2016

MONDEA, s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra

Zmluva o dielo

199 983,96 €

Príloha

20.5.2016

TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

1 € + 78€

Príloha

29.06.2016

NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

-

Príloha

05.07.2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa

Zmluva č. 3/1000070696

-

Príloha

02.08.2016

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Darovacia zmluva:
SHMN-OD-2016/001025-029

-

Príloha

18.8.2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa

Zmluva č. 3/1000072756

-

Príloha

18.8.2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa

Zmluva č. 3/1000072753

-

Príloha

18.8.2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa

Zmluva č. 3/1000072757

-

Príloha

18.8.2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa

Zmluva č. 3/1000072760

-

Príloha

15.10.2016

DEUS- DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerskeho 5, 811 05 Bratislava

ZLP-2016-0204-miniDCOM+

-

Príloha

18.11.2016

KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 1329/30, 949 01 Nitra

Havarijné poistenie motorových vozidiel
č. 6 591 844 164

304,71 €

Príloha

18.11.2016

KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 1329/30, 949 01 Nitra 1

Havarijné poistenie motorových vozidiel
č. 6 591 843 022

972,67 €

Príloha

18.11.2016

KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 1329/30, 949 01 Nitra 1

Havarijné poistenie motorových vozidiel
č. 6 591 842 628

1 634,75 €

Príloha

21.11.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, Staničná 5, Galanta

Dohoda č. 16/5/010/34

-

Príloha

24.11.2016

KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 1329/30, 949 01 Nitra 1

Poistenie strojov a elektroniky
č. 6 591 822 045

687,54 €

Príloha

         

Zmluvy - rok 2015:

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana

Predmet

Suma

Prílohy

         

25.2.2015

Evni, s.r.o. , Clementisove sady 3150, Galanta

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0 €

Príloha

3.3.2015

Ing. Darina Palatická, Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovce

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 050 €

Príloha

7.4.2015

Mesto Galanta

Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne

0 €

Príloha

5.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Poistná zmluva č. 355 0143228

214,20 €

Príloha
Príloha

8.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Návrh poistnej zmluvy
č. 571 0148488

665,28 €

Príloha
Príloha

8.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Návrh poistnej zmluvy
č. 571 0165057

189,47 €

Príloha
Príloha

8.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Návrh poistnej zmluvy
č. 571 0165036

398,81 €

Príloha
Príloha

8.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Návrh poistnej zmluvy
č. 571 0113780

665,28 €

Príloha
Príloha

8.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Návrh poistnej zmluvy
č. 571 0030622

1 052,35 €

Príloha
Príloha

11.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Havarijné poistenie motorových vozidiel
č. 6 584 746 507

448,67 €

Príloha

11.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Havarijné poistenie motorových vozidiel
č. 6 584 747 331

748,44 €

Príloha

11.5.2015

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I

Návrh poistnej zmluvy
č. 448 8023040

687 €

Príloha

27.5.2015

regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava

Zmluva o inzercii č. 531150058

70,80 €

Príloha

18.6.2015

Agnesa Busová, 925 04 Tomášikovo 221

Mandátna zmluva

950 €

Príloha

14.7.2015

Sociálna poisťovňa, Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Dohoda

0 €

Príloha

7.9.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: Z2214012066701

550 630 €

Príloha

3.11.2015

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-066

14 359 €

Príloha

11.11.2015

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, P.O.Box 1, 917 09 Trnava

Dohoda o zabezpečení odborných služieb

256 €

Príloha

16.12.2015

TENDER & Development, s.r.o. , Škultétyho 1, 831 04 Bratislava

Mandátna zmluva

1 000 €

Príloha

         

Zmluvy - rok 2014:

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana

Predmet

Suma

Prílohy

         

20.3.2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zmluva o poskytnutí NFP č. zmluvy Z2214012066701

550 630 €

Príloha

27.3.2014

Topset Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodatok č. 2

54 €

Príloha

23.5.2014

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

2 091 967 €

Príloha

29.5.2014

regionPRESS, s.r.o., Študentská č. 2, Trnava

Zmluva o inzercii 53 114 0098

141,60 €

Príloha

30.5.2014

Ochrana údajov, s.r.o., Farská 44, Nitra

Zmluva o dielo

150 €

Príloha

17.7.2014

SLONI s.r.o., Nám. SNP 189/17, Dunajská Streda

Mandátna zmluva č. 011/2014

podľa zmluvy

Príloha

21.8.2014

Mgr. Peter Dudás, 925 04 Tomášikovo 503

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

podľa zmluvy

Príloha

25.11.2014

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

2 091 967 €

Príloha 1
Príloha 2

28.11.2014

SOME SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč

Kúpna zmluva č. 2014/077

474 054 €

Príloha

3.12.2014

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

2 091 967 €

Príloha

3.12.2014

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistná zmluva
č. 6 582 628 953

1 704,33 €

Príloha
Príloha

         

Zmluvy - rok 2013:

Dátum zverejnenia

Zmluvná strana

Predmet

Suma

Prílohy

         

5.1.2013

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Zmluva o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

2 091 967 €

Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3

12.2.2013

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

2 091 967 €

Dodatok
Príloha

15.2.2013

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, Stupava

Dodatok č. 1 Licenčná zmluva - www.cintoriny.sk

 

Dodatok

15.2.2013

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, Stupava

Dodatok č. 1 Zmluva o aktualizácii programov - www.cintoriny.sk

 

Dodatok

21.3.2013

Ekoplan, s.r.o., Budatínska 10, Bratislava

Zmluva o dielo č. P-C-1/2013

9 800 €

Príloha

21.3.2013

Ecocities, s.r.o., Eugena Suchoňa 3, Piešťany

Zmluva o dielo č. K-1/2013

7 000 €

Príloha

4.6.2013

Ing. Darina Palatická, Sedliacka 45, Mojmírovce

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 050 €

Príloha

20.6.2013

Edenred Slovakia, s.r.o.,
Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava

Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb

 

Príloha
Dodatok

21.6.2013

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

 

Príloha

25.6.2013

Ecocities, s.r.o., Eugena Suchoňa 3, Piešťany

Zmluva o dielo č. K-02/2013

1 200 €

Príloha

26.6.2013

exekučná s.r.o.,
Hurbanova 9A, Banská Bystrica

Zmluva o inkase pohľadávok

 

Príloha

26.9.2013

Ágh Lukáš, Jaskový rad 79,
831 01 Bratislava

Nájomná zmluva

200€ /mesačne

Príloha

15.11.2013

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , Bratislava

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP 006/4.2MP/2012

 

Príloha
Príloha

31.12.2013

DD Stav, s.r.o., Bratislavská 4,
929 01 Dunajská Streda

Zmluva o dielo

1 750 740,03 €

Príloha
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3

         

Zmluvy - rok 2012:

Dodávateľ

Predmet

Prílohy

     

Dora Nikolas

Kotol na pevné palivo

Príloha

     

Zmluvy - rok 2011:

Zmluvná strana

Predmet

Prílohy

     

Ing.Palatická Darina

Audit účtovnej závierky

Príloha

Ing.Ján Vlček - TOPSET

Licenčná zmluva - www.cintoriny.sk

Príloha

Ing.Ján Vlček - TOPSET

Zmluva o aktualizácii programov - www.cintoriny.sk

Príloha

Ing.Alexander Rácz

Vypracovanie projektu

Príloha

všeobecná zmluva

Nájom hrobového miesta

Príloha

Služby Božieho milosrdenstva, n.o.

Zmluva o distribúcii potravín

Príloha

DD Stav, s.r.o.

Zmluva o dielo a dodatok

Príloha Zmluva
Príloha Dodatok
Príloha Zoznam príloh
Príloha Rozpočet
Príloha Špecifikácia parametrov
Príloha Harmonogram

Danihel Milan

Prenájom nehnuteľnosti

Príloha

Obvodný úrad Galanta

Zmluva o výpožičke

Príloha

FINSTRACO, s.r.o.

Zmluva o dielo

Príloha Zmluva
Príloha Dodatok č. 1
Príloha Dodatok č. 2

K&H Invest s.r.o.

Mandátna zmluva

Príloha Zmluva
Príloha Dodatok č. 1

     

Úvod | O obci | Samospráva | Občan | Civilná ochrana | Fotogaléria | Nájomné byty | Cintorín | Kontakt | Ochrana osobných údajov | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu